• 1 z 3
 

EcoLIFE Čistič a odstraňovač vodného kameňa na kúpeľne, toalety a dlažbu (0,75L)

 

TEKUTÝ EcoLIFE Čistič a odstraňovač vodného kameňa na kúpeľne, toalety a dlažbu (0,75L)

 

Dostupnosť Skladom
Bežná cena €7,99
Ušetríte €1 (–12 %)
€6,99
   
Kód tovaru 198
Kategória BIO
 
 • nepoškodzuje nerezové povrchy
 • bez škodlivých látok
 • bez síranov
 • vegánsky
 • v recyklovateľných fľašiach
 • biologicky odbúrateľný
 • ingrediencie rastlinného pôvodu
 • bez farbív
 • bez konzervantov
 • bez dusičnanov, halogénov a fosfátov
 • funguje aj na hrubšie nánosy vodného kameňa, má silnú odvápňovaciu schopnosť

OBAL nevyhadzujte! Odovzdajte, resp. vráťte dodávateľovi! Postaráme sa o recyklovanie!

Pýtate sa: “Ako odstrániť vodný kameň?” Samozrejme s EcoLIFE Čistič a odstraňovač vodného kameňa na kúpeľne, toalety a dlažbu – veľmi jednoducho. EcoLIFE rýchlo a účinne odstráni vodný kameň, pričom nepoškodzuje nerezové povrchy. Neobsahuje dusičnany, halogény a fosfáty. Vyrobený z prírodných ingrediencií rastlinného pôvodu, balený v recyklovateľných fľašiach. Neobsahuje látky živočíšneho pôvodu. Počas vývoja nebol testovaný na zvieratách.

Prírodne zdravá účinnosť

Návod na použitie: Prípravok je pripravený na použitie, bez riedenia nanášajte na čistený povrch a nechajte pôsobiť 5 minút. Povrch dôkladne opláchnite a utrite dosucha.

EcoLIFE Čistič a odstraňovač vodného kameňa na kúpeľne, toalety a dlažbu, rýchlo a účinne odstráni vodný kameň, pričom nepoškodzuje nerezové povrchy. Neobsahuje dusičnany, halogény a fosfáty. Vyrobený z prírodných ingrediencií rastlinného pôvodu,balený v recyklovateľných fľašiach. Neobsahuje látky živočíšneho pôvodu. Počas vývoja nebol testovaný na zvieratách. Zloženie: methanesulphonic acid <5%. Trvanlivosť: Do
dátumu uvedeného na obale. Skladovať pri teplote 5 30 °C. Výstražné upozornenia: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Bezpečnostné
upozornenia: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE
zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to
možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.
Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi
alebo vrátením dodávateľovi